Testery certyfikowane w postaci kart dla skanera X-Ray:

  • Fe, NoFe oraz St/St  w wielkościach: 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm,

  • Fe, NoFe oraz St/St  w wielkościach: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm,

  • Ceramika w wielkościach: 1.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm,

  • Ceramika w wielkościach: 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, 10.0 mm,

  • Szkło w wielkościach: 1.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm,

  • Szkło w wielkościach: 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm.

 

*Do każdego z zamówionych testerów dołączony zostanie certyfikat potwierdzający zgodność z normami.