Detektory metalu ELEKTRON-MD do produktów wysokich stojących mają za zadanie badać produkty takie jak słoiki czy butelki. Wymiary maksymalne produktu badanego są uzależnione od wielkości okna detekcji sondy. Sonda ułożona w ten sposób zapewnia znacznie wyższy poziom detekcji, ze względu na właściwości fizyczne działania sondy. Urządzenie wykrywa zanieczyszczenia ciałami obcymi w postaci ferromagnetyków i diamagnetyków. Gdy detektor wykryje zanieczyszczenie w produkcie następuje odseparowanie tego produktu za pomocą spychacza lub dmuchawy lub zapadni lub ramienia zganiającego do pojemnika na produkty odrzucone.